O nás

Z historie

V důsledku politických a společenských změn po r. 1989 Česká republika opětovně navázala svobodné vztahy se západním světem. Záhy byla obnovena také síť Francouzských aliancí (dnes sídlí v Brně, Ostravě, Plzni, Pardubicích, Liberci a Českých Budějovicích) v čele s Francouzským institutem v Praze, které mají za cíl propagovat francouzský jazyk a francouzskou kulturu. Se stejným cílem bylo v r. 1991 zřízeno v Olomouci Francouzské centrum, jehož činnost byla bohužel ukončena v srpnu 2011. Tato skutečnost měla za důsledek, že z Olomouce v následujících letech postupně vymizelo téměř veškeré frankofonní dění. Nemožnost smířit se s tímto stavem věcí i velmi reálný pokles výuky francouzského jazyka na všech typech škol v regionu i v celé České republice nás vedla k dlouhodobému úsilí o znovuotevření centra. Setrvalá snaha byla korunována úspěchem, když 8. dubna 2019 zahájilo svou činnost nové Francouzské centrum pod záštitou Katedry romanistiky FF UP, které bylo slavnostně otevřeno v rámci zahájení 1. ročníku festivalu francouzské kultury Bonjour Olomouc za přítomnosti velvyslance Francie R. Galharagua, nezávislého senátora Pavla Fischera, rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.

Mise a vize

Současné Francouzské centrum je dočasně situováno v prostorách Katedry romanistiky FF UP. Po plánovaném zřízení Mezinárodního domu UP přesídlí do rekonstruovaných prostor na tř. Svobody 8. Ve svých aktivitách navazuje na činnost původního Centra, zejména v jeho vrcholném období, kdy bylo řízeno výraznými osobnostmi (jmenujme alespoň Pierra Nadeaua, Karen Fabre, Sylvie Leray), které uměly nejen iniciovat čilý frankofonní život v Olomouci, ale i nadchnout a zapojit četné studenty do svého dění.  Mezi naše hlavní mise patří:

  • propagace francouzského jazyka a kultury a šíření kulturních a demokratických hodnot frankofonie v Olomouci a přilehlém regionu
  • kulturní, vzdělávací a osvětová činnost, jejímž vrcholem je každoroční festival francouzské kultury Bonjour Olomouc
  • provozování francouzské knihovny pro studenty, školy a veřejnost
  • poskytování mezinárodních zkoušek DELF/DALF

Náš tým

Vedoucí Francouzského centra UP
Mgr. Jan Zatloukal, Ph.D.
jan.zatloukal@upol.cz

Asistentka vedoucího
Mgr. Tereza Chromečková
chromeckovatereza@gmail.com