Jazykové zkoušky

DELF (Diplôme d’études en langue française) a DALF (Diplôme approfondi de langue française) jsou mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka. Oficiální diplomy o úspěšném vykonání zkoušky uděluje francouzské ministerstvo školství ve spolupráci s agenturou France Education International. Diplomy DELF a DALF vám umožní oficiálně prokázat vaši úroveň ovládnutí francouzštiny. Platnost diplomů je doživotní a jejich využití celosvětové. Oceníte je jak v profesní sféře, tak při studijních výjezdech na francouzské univerzity či stáže ve francouzských podnicích. Od 1. 9. 2015 mohou také žáci středních škol v rámci profilové části maturitní zkoušky nahradit jednu povinnou zkoušku mezinárodně uznávaným certifikátem (minim. v úrovni B1). Francouzské centrum UP intenzivně vyjednává s Velvyslanectví ČR o spuštění zkoušek DELF a DALF od ledna 2022. 

Zkoušky vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) a zahrnují 6 úrovní (DELF: A1-A2-B1-B2; DALF: C1-C2). Každá zkouška obsahuje čtyři základní kompetence:

  • poslech
  • čtení s porozuměním
  • písemný projev
  • ústní projev

Pro více informací navštivte stránku France Education international, kde naleznete i vzorová zadání testů pro jednotlivé jazykové úrovně. Rádi vám také poradíme přímo u nás ve Francouzském centru UP!

Ke zhlédnutí: