Knihovna

Knihovna Francouzského centra nabízí širokou škálu titulů z beletrie a odborné literatury. Základ fondů knižních sbírek tvoří jádro knihovny původního Francouzského centra doplněné o dary institucí i pozůstalosti jednotlivců. Je součástí Knihovny UP, pro dohledávání knih lze tedy konzultovat v souborném katalogu Knihovny UP nebo přímo v katalogu Knihovny Francouzského centra. Sbírky knihovny jsou průběžně doplňovány.

Otevírací doba:

Jelikož je Francouzské centrum prozatímně umístěno v prostorách Katedry romanistiky, a slouží tedy zároveň jako učebna, je otevírací doba poměrně omezená.

Akademický rok 2020/2021

Pondělí: 15:30–16:30

Prodlužování výpůjček, vaše dotazy, nápady a tipy pište na chromeckovatereza@gmail.com.

Výpůjčku v indididuálním termínu si domluvte na jan.zatloukal@upol.cz.