Univerzita Palackého otevře Francouzské centrum

Repro: Žurnál UP
vendredi 5. avril 2019, 12:05 – Text: Milada Hronová

Univerzita Palackého bude mít Francouzské centrum. Bude garantem a hybatelem frankofonního dění na univerzitní půdě. Stejně tak má vyvíjet činnost pro širší veřejnost. Jeho slavnostní otevření se uskuteční 8. dubna v 17 hodin v aule Filozofické fakulty.

Francouzské Centrum UP se slavnostně otevře za účasti velvyslance Francouzské republiky Rolanda Galharagua i nezávislého senátora a bývalého velvyslance ve Francii Pavla Fischera. Otevření budou přítomni i zástupci Univerzity Palackého, města Olomouce a Olomouckého kraje. 

„Primární snahou centra bude propagace a zviditelnění francouzské kultury a francouzského jazyka. Nové centrum naváže na činnost již dřívějšího, které v Olomouci fungovalo od roku 1991 do srpna 2011. Vhodně doplní a rozšíří činnost katedry romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého,“ uvedl Jaroslav Miller, rektor UP.

Provizorně bude Francouzské centrum fungovat v prostorách katedry romanistiky FF UP. Podle vedoucího této katedry Daniela Nemravy v budoucnu najde nové umístění - stejně jako všechna zahraniční centra UP - v objektu na Třídě Svobody. Ten nyní prochází rekonstrukcí.

„Pro studenty i veřejnost zde bude francouzská knihovna. Studenti i Olomoučané, kteří si budou chtít například udržovat nabytou úroveň francouzštiny ze středoškolských studií, si zde budou moci číst francouzskou literaturu v originále. Ve Francouzském centru bude také možnost on-line přístupu do francouzských médií, novin i časopisů. Navíc to bude místo, kde studenti i veřejnost budou moci složit mezinárodní zkoušky DELF/DALF. Je to velmi praktické, neboť odpadne současná nutnost cestovat za těmito zkouškami do Brna či Ostravy,“ vypočetl.

Podle senátora Pavla Fischera, který se slavnostního otevření zúčastní, mají Češi a Francouzi k sobě blízko. „Dialog s Francouzi nám pomáhá pochopit historii a současné dění. Má však také zajistit i dobré budoucí vztahy. Kulturně i společensky si máme hodně co nabídnout, proto vnímám vznik Francouzského centra na Univerzitě Palackého jako radostnou událost a těším se na jeho návštěvu,“ vzkázal bývalý velvyslanec ve Francii.

Nové Francouzské centrum připravuje rozmanitou kulturní činnost. Bezesporu tou nejaktuálnější bude každoroční festival francouzské kultury Bonjour Olomouc, který začne rovněž 8. dubna. Během roku se pak uskuteční literární, filmové či hudební večery, chybět nebudou i gastro akce.

„V plánu máme prezentaci francouzských regionů i například ´Pečení po francouzsku´s francouzskou partnerskou firmou Lesaffre,“ řekl Jan Zatloukal z katedry romanistiky FF UP. Zdůraznil přitom, že by se na činnosti centra měli podílet i studenti. Očekává se od nich, že budou přicházet s nápady i pomocí při oživování frankofonie v Olomouci.

„Výhledově plánujeme uspořádat fórum francouzských firem v regionu, aby studenti viděli možnost praktického uplatnění francouzštiny v profesní sféře. V neposlední řadě chceme zaměřit činnost centra i k základním a středním školám, kde se francouzština vyučuje méně a méně. Naše aktivita by mohla alespoň částečně vést k oslabení mýtu o francouzštině jako extrémně složitém jazyku. Naší snahou je zvýšit zájem o francouzštinu při volbě druhého cizího jazyka,“ dodal.

Původní Francouzské centrum, které v Olomouci fungovalo do srpna 2011, bylo uzavřeno převážně z ekonomických důvodů. Od té doby došlo v Olomouckém kraji k výraznému utlumení frankofonních aktivit. Zatímco tehdejší Francouzské centrum bylo řízeno a spravováno francouzskou stranou - centrum řídil dosazený francouzský ředitel - nynější centrum bude fungovat v rámci Univerzity Palackého. Jeho chod bude zajišťovat katedra romanistiky FF UP. Podpora francouzské ambasády a Francouzského institutu nebude pouze formální či institucionální, ale i finanční. Centrum bude dostávat na svou činnost každoročně dotaci. Jeho činnost by nebyla myslitelná bez zaangažování dalších státních i soukromých subjektů. Více o Festivalu Bonjour Olomouc ZDE. 

Retour

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)