Rendez-vous à la française přilákalo plnou aulu středoškoláků

Fotogalerie: Adam Mráček
mercredi 6. avril 2022, 15:25

Ve středu 30. března vyvrcholil 3. ročník festivalu francouzské kultury Bonjour Olomouc událostí Rendez-vous à la française. Jednalo se o fórum pracovních příležitostí určené studentům středních a vysokých škol, absolventům se znalostí francouzštiny i široké veřejnosti. Pořádalo jej Francouzské centrum Univerzity Palackého, Francouzské velvyslanectví v ČR a Olomoucký kraj ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a agenturou Campus France. Akce měla zdůraznit důležitost výuky francouzštiny, nastínit možnosti uplatnění tohoto románského jazyka a posílit vztahy mezi školskými institucemi a francouzskými společnostmi, které cílí na francouzsky mluvící zaměstnance v ČR.

Rendez-vous à la française slavnostně zahájili vedoucí Katedry romanistiky doc. Daniel Nemrava a vedoucí Francouzského centra UP, dr. Jan Zatloukal. Úvodního slova se před zaplněnou aulou Filozofické fakulty ujali postupně děkan Filozofické fakulty doc. Jan Stejskal, rektor Univerzity Palackého prof. Martin Procházka a francouzský velvyslanec v ČR J. E. Alexis Dutertre, který připomenul nejen současné francouzské předsednictví EU, ale také skutečnost, že Francie je s více než 500 firmami pátým největším investorem v ČR a vytváří tak na 68 tisíc pracovních míst.

Následoval kulatý stůl o mobilitách a pracovních příležitostech s francouzštinou, který moderoval atašé pro francouzský jazyk Eric Playout. Zatímco Aleš Jakubec z odboru školství Olomouckého kraje promluvil o podpoře mobilit ze strany regionu, Martin Svášek, tiskový atašé pro Zastoupení Evropské unie v ČR, představil evropské programy ve prospěch mobility a stáží. Vedoucí agentury Campus France Chloë Rébéna přítomným středoškolským studentům přiblížila možnosti studia ve Francii v českých sekcích v Dijonu a Nîmes nebo program Rok ve Francii. Jan Zatloukal nastínil činnosti Francouzského centra UP a uvedl, jaké obory s francouzštinou lze studovat na Katedře romanistky UP. Hana Delalande z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity představila inovativní program – interaktivní mapu francouzštiny, kde jsou zaznačeny nejen střední a vysoké školy, ale také francouzské firmy v ČR a v neposlední řadě rovněž francouzské kluby a spolky. Ze zástupců firemního sektoru přijali pozvání Tomáš Podivínský, generální ředitel Lesaffre Česko, Martin Andráši, jednatel firmy Aliora a Lucie Crespo, manažerka programu stáží ve společnosti Kyndryl, kteří každý ze svého hlediska zdůraznili přítomným mladým důležitost francouzštiny jako rozlišujícího faktoru při hledání zaměstnání.

Středoškolští studenti se zúčastnili interaktivních workshopů zaměřených na ústní i písemný projev. Získali například užitečné tipy, jak napsat správně životopis i motivační dopis ve francouzštině. Studenti vysokých škol se zaměřili na pracovní pohovor ve francouzštině.

V průběhu akce se hosté mohli zastavit u jednotlivých stánků, seznámit se se zástupci francouzských firem a dozvědět se podrobnější informace o pracovních pozicích např. ve firmách Sanitino, Kyndryl, Zebra, Infosys aj. Po poledni byla na programu moderovaná debata na téma „Moje kariéra díky francouzštině“, kde se představili například dlouholetý překladatel v Bruselu Martin Svášek, bývalý český ragbista a hráč francouzského prvoligového klubu Castres Olympique Martin Kafka či absolventka Katedry romanistiky FF UP Tereza Lupíková, která díky francouzštině úspěšně buduje svou kariéru ve společnosti Sanitino, kde nyní působí na pozici vedoucí Zákaznického servisu pro Francii. Jeden z bloků byl věnován také stážím, v němž prezentovaly studentky Univerzity Palackého své osobní zkušenosti z pracovních pobytů ve Francii.

Nechybělo ani bohaté občerstvení formou rautu, který připravili studenti Střední odborné školy služeb v Olomouci. 

O úspěchu celé akce svědčí množství hostů, kteří se akce s velkým zájmem zúčastnili, a dokládají jej také ohlasy ze strany žáků a učitelů gymnázií. Za všechny odcitujme reakci Nikoly Stodůlkové, která učí francouzštinu na gymnáziu v Hranicích: „Vše bylo opravdu skvělé.  Debaty, workshopy, prezentace, degustace. Žáci byli nadšení a rádi by přijeli znovu do Olomouce. Budeme se těšit na příští rok.“ A Evy Petruchové ze Stojanova gymnázia Velehrad: […] chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za skvělý program Rendez-vous à la française, kterého jsme se dnes mohli se skupinkou nadšených francouzštinářů zúčastnit. Vše bylo skvěle zorganizováno a my jsme si to moc užili. Workshop mluveného projevu se studentům velice líbil, s těmi méně pokročilými jsme se hodně pobavili u kvízu. A raut byl fenomenální! [...] Ještě jednou velký dík za toto ´nakopnutí´ pro mě do práce, pro žáky do studia!“

Tereza Chromečková, Francouzské centrum UP 

Retour

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)