Journée d’étude: La littérature francophone et le spirituel à partir de la 2ème moitié du XXème siécle

lundi 29. novembre 2021, 14:13

23.11. se ve Francouzském centru UP konal studijní den o moderní francouzské literatuře spirituální orientace.

Zahajovací příspěvek o filozofii bytí jakožto základu tvorby básníka Paula Claudela pronesl online profesor lublaňské univerzity Boštjan Marko Turk. Následovaly příspěvky věnované ženským autorkám : Václava Bakešová (MU, Brno) představila téma otcovství v románech Sylvie Germain a Hana Rozlozsniková (Západočeská univerzita, Plzeň) se zaměřila na poezii kanadské básnířky Riny Lasnier. První blok uzavřela svým virtuálním vstupem Lucie Tučková, která promluvila o zimní inspiraci u Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud.

Druhý blok po krátém občerstvení otevřel Samuel Bidaud (FF UP) s příspěvkem o spirituálních motivech v tvorbě francouzského básníka čínského původu Françoise Chenga. Jan Koblížek (TF UP) představil protitotalitární filozofii lyonského křesťanského myslitele Josepha Vialatouxe a Jan Zatloukal (FF UP) tvorbu předčasně zesnulého esejisty Nathanaëla Dupré La Tour. Poslední příspěvek Pavly Doležalové (MU, Brno) se zamýšlel nad pojmem „svatosti“ u filozofa Fabrice Hadjadje a spisovatelky Sylvie Germain. 

Akce se vydařila, děkujeme všem přednášejícím i posluchačům, studentkám za pomoc a asociaci Gallica za finanční podporu.

Retour

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)